พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) รูปแบบ: CSV กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: สรุปลักษณะอากาศ

กรองผลลัพธ์