พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) รูปแบบ: HTML CSV กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data)

กรองผลลัพธ์