พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) รูปแบบ: CSV แท็ค: อุณหภูมิ

กรองผลลัพธ์