พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ทะเล การตรวจอากาศทะเล

กรองผลลัพธ์