พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) แท็ค: คลื่นทะเล รูปแบบ: XLSX สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์