พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) แท็ค: ทะเล รูปแบบ: XLSX สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์