พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.) รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data)

กรองผลลัพธ์