พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์