พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.) แท็ค: การตรวจอากาศทะเล คลื่นทะเล

กรองผลลัพธ์