พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม

กรองผลลัพธ์