พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ความเร็วลม วิทยุหยั่งลม ตรวจอากาศชั้นบน

กรองผลลัพธ์