พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: radiosonde ทิศทางลม เรดิโอซอน

กรองผลลัพธ์