พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน รูปแบบ: HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: radiosonde วิทยุหยั่งอากาศ

กรองผลลัพธ์