พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: กล้องธีโอโดรไลท์ ความเร็วลม ไพลอตบอลลูน

กรองผลลัพธ์