พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน แท็ค: กล้องธีโอโดรไลท์ ความเร็วลม

กรองผลลัพธ์