พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน แท็ค: ความเร็วลม ทิศทางลม กล้องธีโอโดรไลท์

กรองผลลัพธ์