พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศชั้นบน แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน กล้องธีโอโดรไลท์ ความเร็วลม ไพลอตบอลลูน

กรองผลลัพธ์