พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) รูปแบบ: CSV XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data)

กรองผลลัพธ์