พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: UV Index

กรองผลลัพธ์
  • C3.2.1.1 ข้อมูลผลการพยากรณ์ UV Index 39 recent views

    ข้อมูลผลการพยากรณ์ UV Index (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน หนองคาย กำแพงเพชร ขอนแก่น เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา กาญจนบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด...
    ศูนย์โอโซนและรังสี (อร.) 18 พฤษภาคม 2565